shiko projektete e perfunduara

Kurse: Mbro mjedisin: Rrit sigurin:
Përdor biomasë!

Kurse më shumë se 50% në krahasim me GLN
Ndotje 10 herë më pak se me GLN
Puno i sigurt pa reziqe nga eksplozioni
Ulni korozionin nga squfri

A recent study published by Bioenergyeurope.org, has brought forth the conclusion that the amount of domestically available biomass used for bioenergy in Europe can triplicate by year 2050 within sustainable and environmental limits and at a reasonable cost.

Llogarit sa mund të kursesh me ne krahasim me GLN-ne

Lenda djegese :

GLN

Fuqia kalorifike :

5400 Kcal/kg

liter
Lek

Kostua me GLN :

Sasia e biomas :

kg

Fuqia kalorifike :

Lek

Kostua me biomas:

One stop Shop

I don't know, but the flag is a big plus. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quas cupiditate laboriosam fugiat.

I don't know, but the flag is a big plus. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quas cupiditate laboriosam fugiat.

I don't know, but the flag is a big plus. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quas cupiditate laboriosam fugiat.

Biomass

Kaldaja

Sherbimet

Kompania